Evalueringsrapporter

I tidligfaseveilederen (2017) er det stilt krav til at alle sykehusbyggeprosjekter skal ha en før- og etterevaluering. Sykehusbygg gjennomfører både prosessevaluering og evaluering av sykehus i drift. 

Her finner du rapporter fra evalueringer gjennomført av Sykehusbygg HF og andre miljøer 

Østfoldsykehuset

Høsten 2018 fikk Sykehusbygg HF i oppdrag av Helse Sør-Øst RHF og Sykehuset Østfold HF å innhente erfaringer fra de tre første årene etter at nytt østfoldsykehus ble tatt i bruk. Erfaringene skal kunne benyttes i kommende planleggings- og byggeprosjekter.

Evaluering av nytt østfoldsykehus, Kalnes 

Finnmarksykehuset HF 

Nye Kirkenes sykehus - Evaluering del 1 Planleggings- og byggeprosessen 2020

Nordlandssykehuset HF

Evaluering av Nordlandssykehuset Vesterålen (2018)


Fant du det du lette etter?