Webinarer og foredrag

Webinarer og foredrag

Vi i Sykehusbygg HF skal bidra til framtidsrettet utvikling av sykehusbyggingen i Norge gjennom læring, innovasjon, erfarings - og kompetanseoverføring. 

Som en del av denne erfaringsoverføringen og kunnskapsdelingen gjennomfører vi foredrag og webinarer ut mot ulike målgrupper og interessenter. 

Kommende webinarer

​​

Fredag 14.april: ​Forprosjektfasen i prosjektet Nye Aker

Fredag 12. mai: Industrialisert bygging i Nye SUSGjennomførte webinarer


Kontraktstrategi  i sykehusbyggeprosjekter - 10. mars 2023

Du kan se presentasjonen fra webinaret her

Evaluering pandemi - 13. januar 2023

Du kan se presentasjonen som ble brukt i webinaret herKunnskapsgrunnlag nyfødtintensiv 16.desember 2022

Du kan se presentasjonen som ble brukt i webinaret her
Erverv og avhending av sykehuseiendom - 11. november 2022

Du kan se presentasjonen som ble brukt i webinaret herBygg for psykisk helse - 9. september 2022

Du kan se presentasjonen som ble brukt i webinaret her
Kan digitalisering av bygg og eiendom skape verdi? - 13. mai 2022

Du kan se presentasjonen som ble brukt i møtet her
8.april 2022: Standard for klima og miljø i sykehusprosjekter

Du kan se presentasjonen som ble brukt i møtet her

Fant du det du lette etter?