Sykehusbygg skal bidra til framtids­rettet utvikling av sykehusbyggingen i Norge gjennom læring, innovasjon, erfarings- og kompetanseoverføring.

Sykehusbyggkonferansen 2018

Aktuelt

 

Prosjekter

Under planlegging

Nybygg Psykisk Helsevern – Sørlandet Sykehus

Under bygging

Alta Nærsykehus

Ferdig

Sykehusbyggkonferanser 2015, 2016, 2017


 

 

Verktøy og dokumenter

Veiledere, metoder, verktøy og modeller for sykehusplanlegging er vesentlige for alle norske sykehusprosjekter. Utvikling av disse er en sentral oppgave for Sykehusbygg.

Sykehusbygg

Sykehusbygg HF
Besøksadresse: Klæbuveien 118, Trondheim
MERK NY POSTADRESSE:
Postboks 6245 Torgarden, 7488 Trondheim
E-post: post@sykehusbygg.no
Telefon: 476 77 500
Org.nr. 814 630 722

Lokalkontoret i Oslo
Hoffsveien 10
0275 Oslo

 

Sykehusbygg på Facebook
Personvern

Lagre

Motta nyhetsbrev