Nybygg psykisk helse Kristiansand NPK

Sørlandet sykehus skal samle akuttpsykiatri og døgnsengeposter for behandling av pasienter med psykisk sykdom i et nybygg på Eg i Kristiansand.

​Byggestart

Planlagt oppstart byggearbeider er våren 2020

Ferdigstillelse

Planlagt ferdigstillelse og innflytting er planlagt høsten 2022

Prosjektleder

Prosjektleder fra Sykehusbygg HF er Lars Abrahamsen

Prosjektbeskrivelse

Bygget skal inneholde døgnbehandlingsplasser med 70 sengerom for psykiatrisk sykehusavdeling og 10 sengerom for Ungdomsklinikken. I tillegg skal nybygget inneholde poliklinikk, kontorfunksjoner og akuttmottak.

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente 16. juni 2016 konseptrapporten for Nybygg psykisk helse, Kristiansand med vedtak om å videreføre konseptet til et forprosjekt. Entreprenører og leverandører blir invitert inn i forprosjektfasen, som gjennomføres som en samspillsfase.


Foto - xx arkitekter

Slik skal den nye psykiatribygget på Eg i Kristiansand se ut.


Prosjektet har vært gjennom en programmeringsfase i perioden fra august – desember 2017.  Konkurransen måtte dessverre avlyses, men kom i gang igjen i oktober 2018. Anskaffelse og tildeling av kontrakter for totalentreprenør skjer i perioden oktober 2018-mars 2019.

Sykehusbygg HF er engasjert til styring og ledelse av prosjektet på vegne av Helse Sør-Øst RHF.

Les mer om NPK på Helse Sør-Øst sine sider

Fant du det du lette etter?