Sykehuset Levanger – «Psykiatriløftet»

Oppdraget omfatter nytt psykiatribygg (ca. 2700 kvm), samt ombygging av eksisterende bygg, Samlet investeringsramme: 192 millioner kroner (nybygg: 128 mill.).

Status og framdrift:

Sykehusbygg har byggherrefunksjonen for Helse Nord-Trøndelag. Arbeidet med forprosjekt (inkludert utstyrsprogrammering) startet etter påske 2015 og behandles av foretaksstyret i oktober samme år.

Psykiatriløftet per 28. aug 2017 from Helse Nord-Trøndelag on Vimeo.

 

Oppdragsgiver:
Helse Nord-Trøndelag


Sykehusbyggs prosjektleder:
Åge Rødde


Fant du det du lette etter?