St. Olavs hospital – PET-senter radiofarmakaproduksjon

St. Olavs hospital vil bygge opp et eget anlegg for produksjon av radiokjemiske stoffer til bruk ved avbilding i PET-maskiner.

Rita Ottervik på grunnsteinsmarkering for nytt PET-senter i februar 2017.

I dag kjøpes slike stoffer i Oslo (fra GE Healthcare), sendes med privatfly til Værnes og fraktes derfra til PET-senteret på Øya. Denne praksisen skal endres, og St. Olavs hospital har besluttet å etablere syklotron og radiofarmakaproduksjon i tilknytning til PET-senteret.​

Historie

Forprosjektet ble behandlet i styret i St Olavs hospital HF i oktober 2015, og vedtak om finansiering ble gitt fra styret i Helse Midt-Norge HF 18.desember 2015. Som en del av finansieringen har næringslivslederen Trond Mohn gitt tilsagn om å finansiere produksjonsutstyret.

St Olav Eiendom har det overordnede ansvaret for gjennomføring av prosjektet. Da vedtak om finansiering var klart valgte St Olav Eiendom å videreføre Sykehusbygg HFs engasjement fra forprosjektet, med prosjektledelse og utøvelse av byggherrerollen i gjennomføringsdelen av prosjektet.

Gjennomføringsdelen av prosjektet startet primo januar 2016, med planlegging og oppstart prosjektering. Samtidig ble det klart at St Olav kunne benytte opsjoner på utstyrsanskaffelser gjort til det tilsvarende prosjektet ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø. Dette medførte at leverandøren av det produksjonsutstyret GE Healthcare kunne være delaktig i prosjekteringen fra dag 1, noe som har vært svært positivt for prosjektet.

Prosjekteringsgruppen er i hovedsak videreført fra forprosjektet. Dette har gitt god kontinuitet, og en rådgivergruppe som er godt kjent med rammene og forutsetningene for prosjektet.

Status og fremdrift

  • Grunnarbeidet er ferdig og grunnentreprenør Søbstad AS har avsluttet sitt arbeid.
  • Entreprenører for bygg og teknikk er kontrahert.
  • Veidekke Entreprenør AS er byggentreprenør og er hovedentreprenør ift HMS og framdrift.
  • Caverion Norge AS – rørentreprise, GK Inneklima AS – luftentreprise, Bravida Norge AS – elektro og Siemens AS – automasjon.
  • Veidekke har nå startet på betongarbeidene, som vil pågå frem til påske.
  • Etter betongarbeidene vil innredningsarbeidene starte.
  • Planlagt dato for overtakelse av kontraktsarbeidene er 15.02.18.

Foreløpig milepælsplan
Fant du det du lette etter?