St. Olavs Hospital – akuttpsykiatrisk bygg

Oppdraget omfatter nybygg for akuttpsykiatri på Østmarka i Trondheim. Bygget oppføres i en vernet park med to etasjer og 40 sengeplasser.

​Arealet er 4600 kvadratmeter (brutto), og bygget skal kunne benyttes til generell psykiatri når akuttpsykiatrien eventuelt samlokaliseres med St. Olavs Hospital på Øya. Prosjektkostnadene er beregnet til 245 millioner kroner, og Sykehusbygg ivaretar byggherrefunksjonen for St. Olav Eiendom.

Status og framdrift:

I juni 2015 ble HENT tildelt totalentreprisekontrakten med en verdi på om lag 123 millioner kroner, eks. mva.

Samhandlingsstart: august 2015
Rivestart: oktober 2015
Byggestart: nyåret 2016
Innflytting: siste del av 2017

Oppdragsgiver:

St. Olavs Hospital / St. Olav Eiendom

Sykehusbyggs prosjektleder:

Lars Abrahamsen


Fant du det du lette etter?