Fellesoppgaveprosjekter

I tillegg til å bistå de regionale helseforetakene (RHF), og helseforetakene (HF) i byggeprosjekter og rådgivningsprosjekter, gjennomfører vi også såkalte fellesoppgaveprosjekter.


Fellesoppgaveprosjektene (FO) skal komme alle de fire helseregionene utbyggingsprosjekt tilgode.

Prioritering og beslutning om igangsetting av nye prosjekter skjer i nært samarbeid medllom Sykehusbygg HF og helseregionene i fellesskap

Eksepmpler på slike fellesoppgaver er blandt annet veiledere og kataloger som skal kunne benyttes i flere prosjekt.

Se veiledere og kataloger her

Fant du det du lette etter?