Styret i Sykehusbygg HF

Her finner du en oversikt over styret i Sykehusbygg HF, kommende styremøter, samt styredokumenter og protokoller.

Styremøter og styredokumenter 2021

19.januar

18.februar

15. mars - ekstraordinært 

25.mars

17.juni

20. september

22.november

 

Styreprotokoller 2021

19.januar

18.februar

15.mars


Ivar Eriksen
Ivar Eriksen
Styreleder


Gunn Fredriksen
Gunn Fredriksen, Helse Midt-Norge, RHF
Nestleder 
Hilde Rolandsen, Helse Nord RHF Styremedlem Hilde Rolandsen, Helse Nord RHF
Styremedlem 

Anne-HIlde Bråtebæk
Anne-Hilde Bråtebæk, Helse Sør-Øst RHF
Styremedlem 
Atle Brynestad Atle Brynestad, Helse Sør-Øst RHF
Styremedlem

Thea Koren
Thea Koren
Ansattvalgt styremedlem 

Pål Ingdal
Pål Ingdal
Ansattvalgt styremedlem 

Styremøter og styresaker 2020

15.januar

14.februar

31.mars

27.april

15.juni

23.september

19.november

Årshjul styremøter og styresaker 2020

Protokoller 2020

15.januar

14.februar

31.mars

27.april
Styresaker og protokoller 2019


Fant du det du lette etter?