Miljøpolicy og miljømål

Sykehusbygg HF er helseforetakenes utbyggingsorganisasjon og har blant annet et særskilt ansvar for å tilby byggeprosjektene bærekraftige løsninger som bidrar til å bl.a. redusere utslipp av klimagasser i tråd med regjeringens målsetning.

Dronebilde over byggegropen for nytt universitetssykehus i Stavanger, SUS2023.Foto: WOLCAM
Dronebilde over byggegropen for nytt universitetssykehus i Stavanger, SUS2023.Foto: WOLCAM

Spesialisthelsetjenesten er samlet den største offentlige eiendomsforvalteren i Norge med ca. 5 millioner m2 bygningsmasse. 

Sykehusbygg HF tilbyr de regionale helseforetakene (RHF) og helseforetakene (HF) som byggherrer miljøløsninger som forener krav om effektiv drift og et godt inneklima. 

ISO 14001:2015-Miljøstyring

Sykehusbygg HF er sertifisert etter NS-EN  ISO 14001:2015 - som er en anerkjent standard for miljøstyring. ​​​

Det betyr at vi 

 • forplikter vi oss til å jobbe målrettet med å redusere miljøbelastningen vår – både i prosjekt og i virksomheten forøvrig
 • skal påvirke beslutninger og løsninger i en mer bærekraftig retning med et spesielt fokus på å redusere klimagassutslipp
 • skal øke virksomhetens kunnskap og kompetanse om miljøarbeid


NS-EN ISO 14001:2015

NS-EN ISO 14001:2015

Vår miljøpolicy

Sykehusbygg HF tilbyr miljøløsninger som forener krav om effektiv drift og et godt inneklima til landets helseforetak. Vi ønsker å påvirke til at både utviklingsplaner og prosjekter i tidligfasen går i en mer bærekraftig retning. På denne måten kan sykehusene møte lavutslippssamfunnets forventninger og pålegg.

I Sykehusbygg skal vi også kjenne vår egen miljøbelastning og arbeide systematisk for å redusere denne.

Dette ved å: 

  • Sikre etterlevelse av eksterne så vel som interne miljøkrav, for å hensynta våre eksterne og interne interessenter 
  • Etablere systemer for systematisk og kontinuerlig reduksjon av vår miljøpåvirkning
  • Øke virksomhetens kunnskap og kompetanse om miljøarbeid


Våre miljømål

 • 30% reduksjon av reiser med fly innen 2025

   
 • Etablere rutiner for å sikre at behandling av avfall, inkludert spesialavfall, utføres på riktig måte ved alle kontorene i løpet av 2020

   
 • Etablere kultur for bærekraftig utvikling i virksomheten i 2019

   
 • Etablere en standard for miljøkrav i utbyggings- og rehabiliteringsprosjekt innen 2020

   
 • Alle prosjekter skal utarbeide et klimagass-regnskap, miljøoppfølgingsplan (MOP) og utpeke en miljøkoordinator innen 2021

   
 • Prosjekt som Sykehusbygg HF deltar i, skal forbedre sitt klimagass-regnskap i forhold til tidligere prosjekt, innen 2022

   

   

​Standard for klima og miljø i sykehusprosjekter​

Les vår Standard for klima og miljø i sykehusprosjekter