Media

Mediehenvendelser rettes til kommunikasjonsansvarlig i Sykehusbygg HF som bistår med den videre kontakten til ledere og fagpersoner.Kommunikasjonsansvarlig

Kristin Gjøvåg

Mob +47 404 53 858

E-post

kristin.gjovag@sykehusbygg.no

Innsynskrav

Innsynskrav sendes til
post@sykehusbygg.no

Beredskap og krisehåndtering

Ved uønskede hendelser eller ulykker på våre byggeplasser:
+47 951 43 000

Logo og grafisk profil

CMYK
Sykehusbygg - CMYK.png

NEG
Sykehusbygg - NEG.png

RGB
Sykehusbygg - RGB.png

SH
Sykehusbygg - SH.png
Nasjonalt profilprogram
Nasjonalt profilprogram 2022.pdfSykehusbygg følger nasjonalt profilprogram for helseforetakene.

Nasjonalt profilprogram for helseforetakene (regjeringen.no)

Fant du det du lette etter?