Wedø blir toppsjef i Sykehusbygg

Ann Elisabeth Wedø (52) er ansatt som administrerende direktør i Sykehusbygg. – For meg er dette stort, og jeg er både glad og ydmyk. Det dreier seg om å lede en organisasjon med et svært viktig samfunnsoppdrag, sier Wedø.

ADM. DIR.: Ann Elisabeth Wedø tar over som sjef i Sykehusbygg 1. august.

De siste fem årene har hun vært administrerende direktør ved Høgskolen i Oslo og Akershus, der hun også ledet den komplekse fusjonsprosessen mellom de to høyskolene. Tidligere har Wedø hatt en rekke tunge lederstillinger: Senior Manager i Deloitte Consulting, høgskoledirektør ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, plan- og budsjettsjef ved Universitetet i Oslo, stabsdirektør ved Aker universitetssykehus og direktør ved NTNUs medisinske fakultet. I alle posisjoner har Wedø hatt ansvar for betydelige omstillings- og utviklingsprosesser.

– Må utvikle felles målbilde

Det jeg kan best er å lede arbeidet med å utvikle og gjennomføre strategi, og levere godt på ulike oppdrag gjennom å bygge og videreutvikle det teamet jeg har. Da er nettverks- og relasjonsbygging en nødvendig forutsetning, både eksternt og internt. Sykehusbygg er helt avhengig av at vi utvikler et felles målbilde sammen med de regionale helseforetakene og styret, og at vi samhandler godt om de mange oppgavene som ligger foran, poengterer Wedø.

Tilbake til hjembyen

Den nye toppsjefen har hatt mange styreverv og er utdannet innen ledelse, administrasjon og økonomi, inkludert en mastergrad i strategisk ledelse ved Norges Handelshøyskole. Wedø mangler byggteknisk bakgrunn, men har innsikt i sykehusplanlegging fra flere av de tidligere stillingene.

– Sykehusbygg blir godt forspent med byggkompetanse, og min rolle vil være å lede en samlet virksomhet der vi kompletterer hverandre. Men jeg er opptatt av å tilegne meg all kunnskap, fastslår Wedø. Med bakgrunn fra Trondheim vender hun nå tilbake til hjembyen der det nye foretaket har hovedkontor. Hun begynner i stillingen 1. august.

– Fyller kravene på alle måter

– Jeg og hele Sykehusbygg-styret er særdeles godt fornøyd med å få Ann Elisabeth Wedø som administrende direktør i foretaket. Hun fyller kravene til stillingen på alle måter, sier styreleder Steinar Frydenlund. Ifølge Frydenlund hadde styret flere sterke kandidater å velge mellom. Men etter en samlet vurdering falt altså valget på Wedø.