Vil du være med på laget?

Er du kompetent og motivert? Har du gründerånd og sosiale ferdigheter? Da er du velkommen på laget i Sykehusbygg – det nye plan- og byggeforetaket i helse-Norge. Nå har vi lyst ut en rekke stillinger med søknadsfrist 8. mars.

I denne omgang dreier det seg om tre stillingskategorier:

 • Sentrale lederstillinger
 • Prosjekt- og fagledere
 • Prosjektdirektør – Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

Sentrale lederstillinger

Vi søker erfarne ledere innen følgende virksomhetsområder:

 • Plan og utvikling
 • Prosjektering og bygging
 • Fellesoppgaver og kompetanseoppbygging
 • Administrasjon/HR
 • Økonomi

Stillingene vil utgjøre selskapets ledergruppe i etableringsfasen. Søknadsfrist: 8. mars Les mer om: Sentrale lederstillinger 

Prosjekt- og fagledere

Selskapet trenger kompetente medarbeidere som kan lede prosjekter og øvrige oppgaver innen alle fagområder og i alle faser av sykehusutbygging. Behovet grupperes slik:

 • Utbyggingssjefer / prosjektdirektører
 • Prosjektledere
 • Prosjekteringsledere
 • Hovedbyggeledere
 • Samhandlingsledere (for å ivareta samhandling med klinisk og teknisk drift + brukere og kontraktspartnere)
 • Fagansvarlige på områder som bygg, teknikk og IKT

Arbeidssted vil kunne variere med hvor prosjektoppdragene befinner seg. Vi oppfordrer kandidater fra hele landet til å søke. Søknadsfrist: 8. mars. Les mer om stillingene: Prosjekt- og fagledere

Prosjektdirektør – Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

Helse Møre og Romsdal HF har vedtatt å etablere en prosjektorganisasjon som skal planlegge, prosjektere og bygge nytt sykehus på Hjelset i Molde kommune, herunder også distriktmedisinsk senter i Kristiansund. Arbeidet skal ledes av Sykehusbygg HF. Konseptfasen innledes nå, og vi søker en prosjektdirektør for å lede dette arbeidet. Søknadsfrist: 8. mars Les mer om stillingen: Prosjektdirektør

Se også: Ledige stillinger i Sykehusbygg

For nærmere informasjon om stillingene som er utlyst – vennligst send epost til postmottak@sjukehusbygg.no og vi vil svare deg så raskt som mulig. Alternativt kan du ta kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad, Hans Petter Karlsen, tlf. 93 42 57 43, eller Jan Egil Myhre, tlf: 90 89 25 22. Søknad med CV sendes bjorn.skogstad@habberstad.nosnarest og innen 8. mars 2015. Vi ber deg tydeliggjøre i din søknad hvilken eller hvilke av stillingene du søker på. Les mer om stillingene på www.habberstad.no hvor du finner full utlysningstekst for hver stilling.

Hva er Sykehusbygg HF?

 • Sykehusbygg HF ble stiftet som et felleseid helseforetak i november 2014 og skal sikre et nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging og -bygging på et høyt internasjonalt nivå.
 • Sykehusbygg HF skal benyttes ved alle større byggprosjekter i sykehus-Norge. Helseforetakene har ansvar for en bygningsmasse på nesten 5 millioner kvadratmeter, og de samlede investeringsplanene beløper seg årlig til rundt 10 milliarder kroner.
 • Sykehusbygg HF skal bidra til fremtidsrettet utvikling av sykehusutbyggingen i Norge gjennom læring, innovasjon, erfarings- og kompetanseoverføring.
 • Sykehusbygg HF skal være en ressursleverandør for de øvrige helseforetakene.
 • Sykehusbygg HF skal ha en desentralisert struktur med hovedkontor i Trondheim.