Veien til St. Olav-suksessen

Hvordan lyktes St. Olav-prosjektet med universell utforming og brukerorientert tilnærming? spør Norsk Design- og Arkitektursenter og inviterer til seminar i Oslo 18. september?

– Vi er på vårt mest sårbare når vi er syke. Og vi påvirkes, både mentalt og fysisk, av våre omgivelser. Dette tok arkitektene på alvor da de skulle utforme nye St. Olavs Hospital i Trondheim. Pasientenes perspektiv ble viktig. Arkitektene satte seg selv i deres sted for å forstå deres behov, heter det i innkallingen til seminaret.

Her poengteres det at St. Olav-prosjektet har gjort universell utforming til en integrert del av landskapsplanleggingen, og at løsningene er så gode at prosjektet vant Innovasjonsprisen for universell utforming i kategorien landskapsarkitetur og arkitektur, i tillegg til hovedprisen samme år.

Seminaret 18. september belyser hvordan kombinasjonen universell utforming, innovasjon og arkitektur har gitt en ny måte å tenke sykehusomgivelser på.

Her er program og påmeldingsskjema.

INNOVA1.jpg

INNTRYKK: Grønne uteområder preger St. Olavs Hospital, og naturinntrykkene kommer fra alle vinkler. Den transparente byggemåten gir også naturkontakt mange steder innendørs, for eksempel fra 1. etasje i Kvinne-barn-senteret.

INNOVA4.jpg

FRAMOVER: Sykehusparken er St. Olavs Hospitals rehabiliterte og offentlige kulturpark. Mats Ørstad (17) har hatt stor nytte av parkens treningsløype for rullestol. Foto: Stein Risstad Larssen, Røe Kommunikasjon.

Les boka «Grønt sykehus»