Vatnan skal lede Tønsbergprosjektet

Johan Arnt Vatnan fra Metier blir prosjektdirektør for Tønsbergprosjektet ved Sykehuset i Vestfold. Vatnan skal lede forprosjektet og sier han vil utfordre tradisjonelle gjennomføringsmetoder og utnytte gevinstpotensialet i ny byggmetodikk.

Tønsbergprosjektet er på på om lag 43.000 kvm og omfatter bygg for psykiatri og somatikk, inkuludert nytt akuttsenter.

– Ved hjelp av beste praksis-metodikk og den samlede erfaringen som vi nå har i prosjektledelsen, er vi  godt rustet til å starte jobben. Dette blir spennende, sier den tidligere Helsebygg-sjefen til Metier.no. Vatnan ledet St. Olav-utbyggingen fra 2002 til 2010.

Kortere byggetid og lavere kostnader

Sykehuset i Vestfold har høye ambisjoner for byggeprosjektet: 50 prosent kortere byggetid, 10 prosent lavere byggekostnader og 0 byggefeil.

Ifølge Ellen Kongshaug, aom har hatt ansvaret for konseptutredingen og sitter i prosjektstyret, er Tønsbergprosjektet opptatt av å være innovative. For å nå de ambisiøse målene trekker hun særlig fram betydningen av digitale arbeidsprosesser, åpen BIM og overgangen fra tradissjonell byggeplass til montasjeplass.

– Nå er vi er glade for å ha Vatnan med på laget. Med hans brede og lange erfaring fra prosjektledelse av komplekse bygg, føler vi oss trygge på at vi skal kunne gjennomføre prosjektet på best mulig måte, sier Kongshaug.

Hele Tønsberg-utbyggingen skal være gjennomført innen 2020, og er nå i forprosjektfasen.

Somatikkbygget

Somatikkbygget sør og øst på sykehustomta koples sammen med eksisterende bygg av nyere dato. Bygget er på ca. 31 000 kvm og inneholder generelle sengeområder, lettpost/hotell, nytt akuttsenter, barne- og ungdomssenter, nyfødtintensiv og dag- og poliklinisk område. Totalt 176 senger i enerom. Det er også arealer for varemottak og sentrallager, avfallshåndtering, sentral sengevask og arkiver for biobank, garderober for personale og helikopterplass.

Psykiatribygget

Det planlagte psykiatribygget  (ca. 12 000 kvm) skal romme enheter som i dag ligger i eksisterende bygninger på sykehusområdet og på Granli. Bygget oppføres i den nordlige delen av Sykehuset Vestfold, i tilknytning til somatikkbygget. Det skal gi mulighet for både frihet, åpenhet og skjerming – og vil romme standard sengeområder, inklusive 10 skjermingsplasser (50 senger), og poliklinikk – behandling/samtale (64 rom).