Urealistisk med full sykehussamling i Oslo

– Det er lite realistisk å finansiere Campus Oslo, med full sykehussamling på Gaustad, sier adm. dir. Bjørn Erikstein ved Oslo Universitetssykehus.

CAMPUS OSLO: Mulig samlet utbygging i Gaustad-området (ill.: Nordic)

– Vi har hatt en omfattende høringsrunde og lyttet til innspillene vi har fått. Vi har også gjennomført en grundig, ekstern kvalitetssikring av alle alternativer i den første rapporten. Etter dette synes det lite realistisk å finansiere full samling på Gaustad, sier Erikstein til TV2.

Kostnadene for et samlokalisert sykehusprosjekt i hovedstaden ble anslått til rundt førti milliarder kroner. Et slikt prosjekt la også opp til å legge Ringveien i tunnel.

Nå skal Olso Univesitetssykehus arbeide med flere mindre byggealternativ, blant annet et eget lokalsykehus for byen. Hvor dette skal lokaliseres er uavklart.