Trenger mer tid på rekruttering

Den omfattende ansettelsesprosessen i Sykehusbygg blir etter alt å dømme avsluttet i siste del av juni  (uke 26/27). De mange arbeidsoppgavene til foretaket i etableringsfasen gjør at rekrutteringssarbeidet tar noe mer tid enn tidligere anatt.

Interessen har vært stor for å være med på det nye Sykehusbygg-laget. I siste rekrutteringsrunde – med søknadsfrist 8. mars – meldte det seg hele 270 søkere.

Merk: Etter hvert som stillinger blir besatt, vil rekrutteringsselskapet Habberstad så snart som mulig informere kandidater som ikke når helt opp i prosessen.

Sykehusbygg takker alle søkere for tålmodigheten og ber om at spørsmål om søknadsprosessen rettes til: bjorn.skogstad@habberstad.no