«Teknisk» pris til Bevegelsessenteret

St. Olavs Hospital er tildelt Helsebyggprisen 2015 for gode tekniske og bygningsmessige løsninger i Bevegelsessenteret. Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse (FSTL) står bak den nyopprettede prisen.

Juryen i FSTL konkluderer med at det snart seks år gamle Bevegelsessenteret scorer høyt innen alle områder som er evaluert:

 • Eierens krav til effektivitet, miljø og økonomi.
 • Det kliniske miljøets krav til stabilitet og sikkerhet.
 • Pasientenes og pårørendes opplevelse av sitt opphold ved institusjonen.
 • De ansattes opplevelse av egen arbeidsplass og arbeidsmiljø.
 • Eierens krav til effektivitet, miljø og økonomi.
 • Det kliniske miljøets krav til stabilitet og sikkerhet.
 • Pasientenes og pårørendes opplevelse av sitt opphold ved institusjonen.
 • De ansattes opplevelse av egen arbeidsplass og arbeidsmiljø.

Fornøyde ansatte

Juryen trekker fram den positive omtalen bygget har fått fra de ansatte som bruker bygget, gjennom klinikkledelsen, selv om det ikke faller direkte inn under kriteriene for evalueringen. Ifølge St. Olavs Hospitals nettsider er eiendomssjef Åge Lien ved St. Olavs Hospital er godt fornøyd med å være første mottaker av denne prisen. Lien mener evalueringskriteriene skiller mellom gode og mindre gode tekniske løsninger for bygg og teknikk.

– Må få mest mulig igjen

– Ved moderniseringer og nybygg, er det et ufravikelig krav at man skal få mest mulig igjen for den investerte kapitalen. I et sykehus med helkontinuerlig klinisk og teknisk drift, er det like viktig for eieren at man oppnår lavest mulige drifts- og vedlikeholdskostnader innenfor kravene til forventet og nødvendig driftsstabilitet og funksjonalitet, sier Lien.

Bevegelsessenteret

 • Samlet areal: ca. 16 000 kvadratmeter.
 • Består av to fløyer i seks etasjer (vest og nord) og en østfløy i tre etasjer (med varmebasseng).
 • Senterets hovedfagfelt er ortopedi og revmatologi. Senteret rommer også lokaler for NTNU, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Nasjonalt kompetansesenter for ortopediske implantater og Trøndelag ortopediske verksted.
 • 118 pasientplasser i alt. 92 senger i enerom, organisert i sengetun.
 • Har 8 operasjonsstuer for elektive (planlagte) og dagkirurgiske inngrep. Én av operasjonsstuene er avsatt til NTNU.
 • Prosjektledelse og byggherreorganisasjon: Helsebygg Midt-Norge
 • Rådgivere: Team St. Olav
 • Byggentreprenør: NCC
 • Overlevert St. Olavs Hospital og NTNU: 8. juli 2009
Rundt Bevegelsessenteret fra venstre ses Olav Kyrres plass, Kvinne-barn-senteret, 1902-bygget/1930-bygget, Akuten og hjerte-lung

Rundt Bevegelsessenteret fra venstre ses Olav Kyrres plass, Kvinne-barn-senteret, 1902-bygget/1930-bygget, Akuten og hjerte-lungesenteret (med helikopterplass).

Bevegelsessenteret med gårdshagen og 1902-bygget/1930-bygget. Begge flyfoto: Erik Børseth

Bevegelsessenteret med gårdshagen og 1902-bygget/1930-bygget. Begge flyfoto: Erik Børseth