Sykehusbygg tilpasser landingsplasser

Sykehusbygg skal sørge for at norske sykehus kan ta imot nye redningshelikoptre fra 2017. Da må det gjøres tilpasninger på flere landingsplasser, og arbeidet begynner ved universitetssykehusene.

​Sykehusbygg ble tildelt helikopteroppdraget i foretaksmøtet 23. februar i år, og både Helse- og Justisdepartementet står bak bestillingen. Den er basert på regjeringens endelige beslutning i 2013 om å skifte ut Forsvarets gamle Sea King-flåte med 16 redningshelikoptre av typen AgustaWestland AW101. Denne helikoptertypen er noe tyngre og større enn Sea King. Den såkalte rotorvinden er også litt kraftigere, og støynivået noe høyere.

ULLEVÅL: Helikopterplattformen ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, er blant de første som blir tilpasset

ULLEVÅL: Helikopterplattformen ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, er blant de første som blir tilpasset

Unnagjort innen 2016

– Tilpasningene for prioriterte landingsplasser må være unnagjort innen 2016, sier Sykehusbyggs prosjektleder, Knut-Ola Haug. Med utgangspunkt i tidligere utredninger fra de regionale helseforetakene har Haug tatt fatt på oppgaven, og om ikke lenge blir det opprettet en rådgivergruppe med ulik ekspertise på helikoptertrafikk og landingsplasser.

– Det vi skal gjøre vil variere fra sykehus til sykehus. Ved noen plattformer snakker vi om relativt enkle avstivings- og sikringstiltak. Andre krever betydelig ombygging, sier Haug.

Slipper å utvide

Sykehusbygg vil utføre tilpasningene i samsvar med varslet revisjon av forskrifter og Forsvarets anbefalinger. Det er imidlertid ingen automatikk i at plattformene må utvides i diameter på grunn av de nye redningshelikoptrene. Hvis Norge følger EUs regler på dette området, og mye tyder på det, vil det tvert om være mulig å redusere plattformstørrelsen enkelte steder. Årsaken er at det norske regelverket i dag krever at sirkelen helikopteret skal lande på, er 1,5 ganger helikopterstørrelsen (såkalt D-verdi).  EU nøyer seg på sin side med at dette området har samme dimensjon som helikopteret. I tillegg kreves det et sikkerhetsfelt utenfor landingssirkelen.

Plattformene må styrkes

Med den økte vektbelastningen fra AgustaWestland-helikoptrene er det derimot ingen tvil om at sykehusenes (og alle andre) plattformkonstruksjoner må styrkes før de nye «livredderne» går inn for landing. Det er også ventet at den noe kraftigere rotorvinden (downwash) vil kunne føre til skjerpede sikringstiltak på og rundt landingsplassene. Når det gjelder støy, vil Sykehusbygg så raskt som mulig sørge for å beregne effekt, slik at eventuelle støyregulerende tiltak kan komme på plass.

Universitetssykehusene først ut

Hvilke landingsplasser skal tilpasses når? Her arbeider Sykehusbygg etter en prioriteringsliste fra helseregionene og Luftambulansetjenesten. Først ut er Oslo universitetssykehus, med Rikshospitalet og Ullevål sykehus, Stavanger universitetssjukehus og St. Olavs Hospital.  Utenom universitetssykehusene vil følgende sykehus prioriteres: Sykehuset Namsos, Sørlandet sykehus, Arendal og Helgelandssykehuset, Mosjøen.

NAWSARH

  • NAWSARH står for «Norwegian All Weather Search And Rescue Helicopter».
  • Stortinget har vedtatt å anskaffe 16 nye redningshelikoptre for 16,8 milliarder kroner – en sum som inkluderer infrastruktur og statens gjennomføringskostnader.
  • Det var opprinnelig fire tilbydere i anbudskonkurransen: Agusta Westland AW101, Eurocopter EC725, NH Industries NH90 og Sikorsky S-92.
  • AW101 og EC725 (militær versjon av EC225) gikk videre i forhandlingene 8. juli 2013
  • Anbudsfrist var 18. desember 2012. Siste og endelige tilbud ble levert tidligere i oktober i år. Det er satt av to ukers sluttforhandling med én leverandør fram planlagt kontraktsignering 20. desember 2013.
  • Første nye sar-helikopter skal leveres i 2017, og siste Westland Mk 43 Sea King skal fases ut i løpet av 2020.

Kilde: Teknisk Ukeblad

Slik presenterer helikopterprosjektet seg