Sykehusbygg skal bli «Center of excellence»

Sykehusbygg skal bli et nasjonalt «Center of excellence» innen sitt område.

I oppdragsdokumentet for 2016 får foretaket frist til 1. oktober med å legge fram en strategi for å oppå dette.

Dette må ikke forveksles med forskningssentre som får denne statusen. For Sykehusbyggs vedkommende dreier det seg om å bli den enheten som har landets fremste erfaring og kompetanse innenfor sitt virksomhetsområde som er sykehusplanlegging og sykehusutbygging.

Sykehusbygg har lenge vært klar på at for å nå en slik ambisjon, må foretaket utvikle kunnskap sammen med bransjen og også internasjonale miljøer.

– Dette er en utrolig spennende utfordring som vi gleder oss til å gå løs på, sier Ann Elisabeth Wedø, administrerende direktør i Sykehusbygg.