Sykehusbygg og Veidekke prøver ut nytt verktøy i kampen for en mer seriøs byggebransje

På oppdrag fra Sykehusbygg HF er Veidekke Entreprenør godt i gang med byggingen av et nytt psykiatribygg for Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Levanger. I den forbindelse prøver Sykehusbygg og Veidekke ut et nytt verktøy for å sikre god oppfølging av alle leverandørene i prosjektet.  


Sykehusbygg og Veidekke prøver ut nytt verktøy i kampen for en mer seriøs byggebransje

​I dag ble det avholdt informasjonsmøte om det nye verktøyet hvor både Arbeidstilsynet, Skatteetaten og A-krimsenteret var tilstede.

Distriktsleder i Veidekke Entreprenør Trøndelag, Ståle Brovold, ønsker løsningen velkommen.

– Veidekke har lenge vært en pådriver for en mer seriøs byggebransje. Da Sykehusbygg tok kontakt og bad oss om å benytte verktøyet under leveransen vår i Levanger, var vi selvsagt svært positive til det.

Verktøyet er utviklet av IT-selskapet Omega på initiativ fra Oslo kommune, og gjør at byggherre og entreprenør kan følge med og godkjenne leverandører og ansatte som til enhver tid er involvert i de ulike prosjektene. Det gjør det også mulig å følge opp leverandørkravene når det gjelder bruk av fagarbeidere, lærlinger og begrensning av antall ledd i leverandørkjedene. I tillegg blir det enkelt å dokumentere kontroller med leverandører og ansatte på byggeplassene.

– Veidekke har allerede systemet til utprøving i flere prosjekter på Østlandet etter at de sammen med Omega har tilpasset løsningen for entreprenørene. Erfaringene er så langt svært positive fra andre Veidekke-prosjekter. Nå ønsker vi å bygge videre på det gode arbeidet som allerede er gjort, forteller Brovold.

 

Vil kun ha seriøse leverandører  

Sykehusbygg HF ser et stort potensiale i verktøyet. Fagansvarlig Jens Eirik Ramstad i Sykehusbygg HF, forteller at et slikt verktøy kan bli et viktig hjelpemiddel for å føre tilsyn med byggeplassene.

– Sykehusbygg skal levere effektive prosjekter med høy kvalitet. Da er det viktig at vi vet at de som jobber på våre prosjekter er seriøse leverandører som følger norske lover og forskrifter. HMSREG kan bli et viktig virkemiddel for å velge gode og seriøse leverandører, følge opp krav, samt bidra til sunn konkurranse og positiv utvikling i bransjen.

Psykiatriløftet Levanger vil etter åpning inneholde nye tilbud innenfor rusbehandling, spiseforstyrrelser, alderspsykiatri og akuttbehandling. Nybygget er forventet ferdigstilt og klart for bruk september 2018.