Sykehusbygg med ny «grunnlov»

– Sykehusbygg skal være det ledende fagmiljøet for planlegging, bygging og rehabilitering av sykehus i Norge, heter det i Røroserklæringen 2015. Her formuleres grunnleggende prinsipper og intensjoner for det nye nasjonale foretaket.

Erklæringen ble utarbeidet av alle Sykehusbygg-ansatte i fellesskap under foretakets første personalsamling på Røros i juni. Den er ikke et overordnet styringsdokument, men en svært viktig plattform for det videre arbeidet i Sykehusbygg.

– Røroserklæringen oppsummerer hva foretaket kan og vil bli, sier Bjørn Remen, viseadm. direktør i Sykehusbygg. Han understreker at erklæringen skal etterleves på alle punkter, og brukes aktivt i foretakets kommunikasjon internt og eksternt.

– Vi kommer til å gi Røroserklæringen maksimalt synlig plass, både på hovedkontoret på Lerkendal og i Oslo-avdelingen på Grev Wedels plass. Alle sykehusbyggere skal påminnes hva vi ble enige om på Røros. Dette er «grunnloven» vår, poengterer Remen.

Røroserklæringen