Sykehusbygg HF bidrar til sikrere byggeplasser sammen med HENT

En ny HMS-prosedyre, utarbeidet av entreprenøren HENT sammen med NTNU, vil sørge for enda bedre sikkerhet ved prosjekt Nytt sykehus i Drammen fremover. HENT, som er ansvarlig for flere delprosjekter i sykehusutbyggingen på Brakerøya, varsler at den nye prosedyren også vil benyttes på andre prosjekter de jobber med over hele landet.

dronebilde byggeplass

BYGGEPLASSEN PÅ BRAKERØYA: Dronebilde over byggeplassen til nytt sykehus i Drammen viser høye trappe og heissjakter som har klatret i høyden. Bilde fra begynnelsen av juni 2022.

– Det er veldig positivt at HENT har besluttet å implementere denne nye HMS-prosedyren i alle prosjektene sine. Dette vil jo bidra til bedre sikkerhet på flere sykehusprosjekter og alle øvrige HENT-prosjekter, sier Even Mannion, som er
 prosjektleder for kvalitetsledelse og risikostyring i Sykehusbygg HF. Han viser til at denne typen samspill med entreprenøren er en viktig del av virksomheten til Sykehusbygg HF.
Portrett-16.jpg

Even Mannion, prosjektleder for kvalitetsledelse og risikostyring i Sykehusbygg HF.


– Å bidra til kompetanseheving og kunnskapsbasert utvikling er et av kjerneformålene våre, så for meg er det viktig å bidra til kontinuerlig forbedring. Det er ekstra gledelig at kompetansehevingen vi gjennomfører sammen med entreprenør vil gi tryggere ​byggeplasser over hele landet, sier Mannion.

Den nye prosedyren kom på plass etter at det i fjor høst var en hendelse ved mottak av prefabrikkert armering, hvor et armeringsjern løsnet, og traff en arbeider. I gjennomgangen av denne hendelsen kom det frem at at det ikke fantes noen egen standard for prefabrikkering av armeringsnett.​

IMG_2152.jpg

Øyvind Ramsø, prosjektleder i HENT AS.


Prosjektleder Øyvind Ramsø i HENT forteller at de besluttet å kontakte materialteknisk laboratorium ved NTNU for å få et klart bilde på hvordan løfting kan gjennomføres trygt og forsvarlig.  

– Vi er veldig fornøyd med å ha fått på plass en ny prosedyre som gir oss et solid faglig grunnlag for denne typen arbeid. Det er veldig viktig for oss at slike hendelser ikke skal inntreffe, fortsetter Ramsø.​​​

​​​

​​– Bekymringene våre ble tatt på alvor

–​​​ Vi ønsker alt godt for alle involverte i våre prosjekter, og jeg er glad for at ledelsen i HENT tok bekymringene våre på alvor. Nå er det tatt tak og ting er på stell, forteller Mannion. 

For Mannion og Sykehusbygg er det viktig at denne prosedyren vil være verdifull også i andre prosjekter. HENT er blant annet entreprenør for råbygg ved Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR), der lignende løft av prefabrikkerte armeringsjern benyttes.

Etterlyser bransjestandard

HENT er godt fornøyd med dialogen og samarbeidet de har hatt med Sykehusbygg HF.

– Vi har hatt tett dialog hele veien, og jeg opplever at grepene vi har tatt i samarbeid med både Sykehusbygg HF og Arbeidstilsynet har opprettet både tillit og orden i prosjektet. Det er jeg glad for, forteller Ramsø. 

– Avslutningsvis må jeg si at jeg stiller meg undrende til at det ikke allerede eksisterer en bransjestandard for løft av prefabrikkerte armeringsjern. Der skulle jeg gjerne ønsket meg en gjennomgang av hele bransjen slik at man får etablert hva som gjelder, oppforderer Ramsø til slutt.​​