Strategisk toppsjef på plass

– Sykehusbygg skal være det ledende fagmiljøet for planlegging, bygging og rehabilitering av sykehus. Da må vi og de regionale heleforetakene utvikle felles mål og strategier, sier Sykehusbyggs nye administrerende direktør, Ann Elisabeth Wedø.

FRA REMEN TIL WEDØ: Ann Elisabeth Wedø (52) har overtatt som adm. direktør i Sykehusbygg etter Bjørn Remen som har vært konstituert sjef i foretaket siden stiftelsen i november i fjor.

Det er en klart strategisk orientert toppsjef som 3. august tok over ledelsen av Sykehusbygg. Wedø legger stor vekt på ekstern og intern relasjonsbygging og påpeker at velfungerende samhandling med  oppdragsgivere og eiere, er avgjørende for at Sykehusbygg skal lykkes.

 

– Formidabelt konstituert arbeid

 

– Den første tida vil jeg bruke til samtaler for å få kunnskap om hvor vi står, og hvilke utfordringer og muligheter som venter oss. Dette er viktig for å legge opp effektive strategier for hva vi skal levere, og hvordan dette best kan gjøres, poengterer Wedø.

 

Ifølge den nye Sykehusbygg-sjefen står foretaket godt rustet, og hun  er raus med rosen til den konstituerte ledelsen, med Bjørn Remen  i spissen.

 

– Her er det lagt ned et formidabelt arbeid på kort tid, sier hun.

 

– Røroserklæringen skal etterleves

 

Røroserklæringen er også svært betydningsfull. mener Wedø. Denne «grunnloven» (se under) er utarbeidet av Sykehusbyggs medarbeidere i fellesskap, og her formuleres prinsipper og intensjoner for det nye nasjonale foretaket.

 

– Erklæringen uttrykker kort og konsist hva Sykehusbygg vil være, og hvordan vi ønsker å bli oppfattet. En av mine viktigste oppgaver blir å sørge for at organisasjonen etterlever dette dokumentet på samtlige punkter, sier Wedø, som ser fram till å ta fatt på sin nye toppjobb, i samarbeid med øvrig ledelse, medarbeidere, styre, eiere og oppdragsgivere.

 

– Det er uhyre meningsfylt å planlegge og bygge sykehus. Å få lede det nasjonale foretaket som er satt til uføre denne vesentlige samfunnsoppgaven, er derfor et stort privilegium, understreker Wedø.

 

 RØROSERKLÆRINGEN 2015

 

  • Sykehusbygg skal være det ledende fagmiljøet for planlegging, bygging og rehabilitering av sykehus i Norge. Kunnskap om byggenes bærekraft i et livsløpsperspektiv er grunnleggende for dette arbeidet.
  • Sykehusbyggs kompetanse skal komme helseforetakene til gode gjennom erfaringsoverføring til nye prosjekter innenfor strategiutvikling, planlegging, bygging, drift, vedlikehold og avhending.
  • Sykehusbyggs mål er å skape bygg som er sunne og helsefremmende gjennom sykehusets levetid, både for pasienter og ansatte.
  • Sykehusbyggs virksomhet skal kjennetegnes av oppdatert kunnskap gjennom læring og innovasjon.
  • Sykehusbygg skal være den foretrukne leverandør av tjenester og bidra til god styring, effektive prosesser og framtidsrettede løsninger i alle faser i et sykehusprosjekt. Det skal bygges tillit gjennom samhandling og leveringsdyktighet.
  • Sykehusbygg skal utvikle en bedriftskultur preget av åpenhet, raushet, respekt, humor og arbeidsglede.