Store forventninger til Sykehusbygg

Sykehusplanleggere ved helseforetakene har store forventninger til Sykehusbygg og etterlyser effektiv kunnskapsdeling, sterkere standarisering og bedre planverktøy så snart som mulig.

– Sykehusbygg bør bli  et «Centre of Excellence» i sitt slag, ble det sagt under det første erfaringsseminaret innen sykehusplanlegging i regi av Sykehusbygg.

Her møtte 35 planleggere fra Krisitansand til Kirkenes, og konklusjonen var klar:  Det  nye nasjonale foretaket trengs for erfaringsbasert og samordnet sykehusplanlegging og -bygging.

Eller som en veteranplanlegger i Helse Sør-Øst uttrykte det: «Dette har jeg ventet på i 30 år!»

Se program, presentasjoner og oppsummeringer  fra seminaret:

Program

Prosjekt sykehusutbygging – Helse StavangerValg av konsepter og gjenbruk av planforutsetninger – Helse Sør-ØstErfaringar frå Førde sjukehus – Helse FørdeUNN A-fløy – entreprisemodell – Universitetssykehuset i Nord-NorgeKontraktsmodell for St. Olav-prosjektet – Helsebygg Midt-NorgeEtt helseforetak og flere sykehus – ufordringer for dimensjonering – Vestre VikenProsjekt nytt østfoldsykehus – entreprisemodell – Helse Sør-Øst

Oppsummeringer