Status nytt sykehus i Drammen

De siste ukene har det vært mer stille en vanlig i Drammen. Gatene har vært tomme og på de flotte turstiene langs Drammenselven har det vært færre turgåere enn normalt. Men helt stille har det ikke vært. En drøy kilometer unna den akkurat nå lavmælte elvebredden er det hektisk aktivitet. På Brakerøya jobber anleggsmaskiner utrettelig med å gjøre plass til det nye sykehuset i Drammen.

Brakerøya

​14.oktober i fjor startet byggingen av det nye sykehuset. Etter at de første spadetakene ble tatt på tomta har landskapet forandret seg mye. De gamle industribyggene er erstattet med anleggsmaskiner og en stor, dominerende, byggegrop som med tid og stunder skal bli kjelleren til det nye sykehuset.

Byggeplassen har vært arena for hektisk aktivitet siden oktober i fjor. Med flere virksomheter og mennesker involvert, måtte byggeledelsen naturligvis ta grep når smittevernstiltakene i Norge ble innført 13. mars.

Byggetomt i Drammen 

Byggegropen som skal bli en del av kjelleren på det nye sykehuset i Drammen.

- Vi har hatt et veldig godt samarbeid med entreprenørene. Vi satt oss ned sammen med dem og så ganske raskt at dette var en håndterbar situasjon, sier Dag Bøhler, prosjektdirektør for nytt sykehus i Drammen fra Sykehusbygg HF.

Han er ute på byggeplassen sammen med Klara Hallenborg, som er byggeleder på prosjektet, for å se på fremdriften.

- Vi har på mange måter vært heldige, sier Klara. Vi holder på med utearbeid og maskiner. Hadde vi kommet lenger i prosessen og holdt på med et tett bygg, hadde dette vært mye vanskeligere med mange mennesker som skulle ha jobbet inne på liten plass. Så vi hadde et godt utgangspunkt for å klare oss godt gjennom dette.

Klara og Dag på byggeplass

Byggleder Klara Hallenborg og prosjektdirektør Dag Bøhler på byggeplassen i Drammen.

De som har jobbet ute på byggeplassen i perioden etter 13.mars har måtte forholde seg til smittevernstiltak som alle andre. De oppholder seg mest mulig inne i maskinene, og spiser til og med der. Det er satt av mer plass til hver enkelt inne i brakkeriggen og antallet som til enhver tid befinner seg i riggen og på byggeplassen er tatt ned til et absolutt minimum. I tillegg er rengjøringen trappet kraftig opp.

Smittevernstiltakene er ikke den eneste utfordringen de har hatt på byggeplassen på Brakerøya.

- Vi ligger lavt i terrenget her og tomten skal heves så den ligger flomsikkert. Den skal tåle en tusenårsflom, så hele tomta skal heves så inngangspartiet ligger 3,4 meter høyere enn dagens nivå. Det har vært dager her da stemningen har vært litt mindre god enn i dag. Vi har hatt ekstreme utfordringer med flo i år, og det har vært enkelte dager det har vært vanskelig å holde på med spuntearbeidet, fordi alt ligger under vann, sier Bøhler. Nå har vi imidlertid kommet gjennom den mest krevende delen av disse arbeidene.

- Nå skal vi sette pæler ned i grunnen for å fundamentere bygget. Det er en masse pæler i grunnen her fra før, så det har vært et stort arbeid for å kartlegge dem.

- Vi har hatt veldig få kollisjoner når vi har spuntet, sier Klara, så rådgiverne våre har gjort en kjempejobb.

På tross av utfordringer med flom, forurensing og en global pandemi har byggingen av det nye sykehuset i Drammen hatt god fremdrift. Det har vært tett samarbeid mellom prosjektledelsen, de prosjekterende og entreprenørene i denne perioden, og det har gitt resultater.

- Det gjøres et veldig godt arbeid på byggeplassen her nå, og alle parter bidrar konstruktivt, slik at arbeidene ligger på plan  på tross av restriksjonene.

- Man kan ikke merke at mye av dette har skjedd midt i en global pandemi, sier Klara.

I midten av mai startet arbeidet med å fundamentere bygget med pæler og å bygge kjelleren på det nye sykehuset. Og sakte men sikkert begynner det som skal bli ett av landets største sykehus å ta form.

- Det er  veldig flott  at vi har med så flinke folk, og resultatene kommer takket være en samlet innsats fra alle aktører. Her på byggeplassen ser vi resultatet og fruktene av det vi gjør i fellesskap. Det er viktig at vi holder sterkt fokus på å holde fremdriften og dermed bidrar til at hjula i samfunnet holdes i gang.

Det nye sykehuset på Brakerøya i Drammen skal være i drift i 2025. Da åpner dørene til 122.000 kvadratmeter sykehus med 378 somatiske døgnplasser og 167 døgnplasser for psykisk helsevern, i tillegg til føderom, polikliniske plasser, operasjonsstuer og stråleterapirom.

Saken ble først publisert på Helse Sør-Øst sine nettsider.