«Statement of intention to support building information modeling with open standards» er signert!

Sykehusbygg har sammen med statlige byggherrer fra 10 land signert «statement of intention» for å fremme bruk av åpne standarder i prosjektering, bygging, dokumentasjon og drift av bygg. Fra Norge signerte i tillegg til Sykehusbygg, Statsbygg og Forsvarsbygg.

Offentlige byggherrer har felles interesse i utvikling av produktivitet, effektivitet, kvalitet og bærekraft i bygge-og eiendomsnæringen. Åpne standarder er nødvendige virkemidler for å oppnå billigere, bedre og raskere bygging samt effektiv og optimal drift av bygg i hele livsløpet.

Sykehusbygg er aktiv deltager i standardisering og i front med  bruk av åpen BIM. Åpen BIM benyttes i alle større prosjekter.

Det er et viktig signal til markedet når de største offentlige aktørene er samlet om denne strategien.

Tilstede fra Sykehusbygg under seremonien, som fant sted på Oslo Militære Samfunn mandag 26.9, var AD Ann Elisabeth Wedø og avdelingssjef Sigmund Stikbakke.

Les erklæringen her: BIM-statement2016