Søker engasjerte sykehusplanleggere


Sykehusbygg søker snarest innovative og engasjerte sykehusplanleggere. Teamet vil bli satt sammen av personer med ulik kompetanse og erfaring. Søknadsfrist: 10. januar

​I utlysningen fra Sykehusbygg går det fram at det for disse stillingene vil være sentralt å ha erfaring fra prosesser med tidligfaseplanlegging, som utviklingsplaner, idefaser, hovedfunksjonsprogram, funksjonsprogram og romfunksjonsprogrammering. Det er også en stor fordel med erfaring fra organisering og ledelse av medvirkningsprosesser i sykehusorganisasjoner, heter det. Erfaring med framskrivningskompetanse vil også bli vektlagt, i likhet med bruk av helsedatabaser, statistikk og tjenestedesign.

Base i Trondheim

Når det gjelder formalkompetanse, kreves det helsefaglig eller annen relevant utdanning på universitets- eller høyskolenivå. Formalkompetanse kan imidlertid erstattes av flere års erfaring med prosessene som gjennomføres i planlegging av byggeprosjekter for sykehus. Stillingene vil ha sin base ved hovedkontoret i Trondheim, men annen geografisk lokalisering kan også være aktuelt. Sentrale oppgaver i 2015 vil blant annet være konseptfasen ved Sykehuset for Nordmøre og Romsdal.

Høyt engasjement 

Sykehusbygg tilbyr lønn etter avtale, forsikrings- og pensjonsordninger, samt fleksibel arbeidstid. Det forventes at hver enkelt ansatt i Sykehusbygg bidrar til et godt arbeidsmiljø gjennom høyt engasjement og tverrfaglig samarbeid. Personlig egnethet vil bli vektlagt for alle stillinger i Sykehusbygg. Sykehusplanleggerne må regne med en del reisevirksomhet. 

Søknadsfrist er 10. januar 2015. Skriftlig søknad med CV sendes i PDF-format til: postmottak@sjukehusbygg.no NB! Skriv i emnefeltet: Søknad på stilling som sykehusplanlegger.

Spørsmål om stillingene rettes til: Bjørn Remen, kst. adm. dir Sykehusbygg HF epost: bjorn.remen@sjukehusbygg.no