SNR-prosjektet: Arkitekt og rådgivende ingeniør er valgt

I alt tolv bedrifter leverte tilbud på arkitekttjenester og seks på ingeniørarbeidet i forbindelse med planleggingen av nytt lokalsykehus for Nordmøre og Romsdal og distriktsmedisinsk senter i Kristiansund (SNR-prosjektet). Nordic Office of Arcitecture og COWI gikk til topps i konkurransen.

FORNØYD: Prosjektdirektør for Sjukehuset Møre og Romsdal (SNR), Bjørn Remern, er godt fornøyd med avgjørelsen etter den åpne anbudskonkurransen. Foto: Frode Nikolaisen

Det var Sykehusbygg som på vegne av Helse Møre og Romsdal inviterte til anbudskonkurranse, og denne uka ble avgjørelsen tatt.

– Det er nå gjort et valg av to sentrale aktører i planleggingen framover, og disse er begge solide og kompetente selskap, sier Dag Hårstad, adm.direktør i Helse Møre og Romsdal.

Prosjektdirektør for SNR, Bjørn Remen, sier han er godt fornøyd med avgjørelsen etter den åpne anbudskonkurransen.

– Nordic utmerket seg på to av tre kriterier og fikk sammenlagt den høyeste poengsummen av alle. De sto fram som en klar kandidat for å levere arkitekttjenester til prosjektet, sier Remen.

COWI ble valgt som rådgivende ingeniør og ble rangert øverst på tre av fire evalueringskriterier.

Nordic og COWI er begge blant de ledende rådgivermiljøene i sykehushusplanlegging i Skandinavia i dag. Nordic har blant annet utformet St. Olavs Hospital, og Oslo universitetssykehus. I COWIs portefølje finner vi prosjekter som St. Olavs Hospital, Østfoldsykehuset og Universitetssykehuset i Nord-Norge, A-fløy.

De to starter SNR-arbeidet i slutten av august.