SNR: Avspark for konseptfasen

Konseptfasen for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) ble «sparket i gang» med oppstartseminar på Oppdal 28. og 29. september.

SNR: Prosjektet omfatter felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal på Hjelset/Opdøl (t.v.), samt distriktsmedisinsk senter i Kristiansund. Eier: Helse Midt-Norge – Oppdragsgiver: Helse Møre og Romsdal – Gjennomføringsansvar fra konseptfasen: Sykehusbygg

Seminaret var preget av  vilje, besluttsomhet og aktiv innsats – og samlet deltakere fra Helse Midt-Norge, Helse Møre og Romsdal, Sykehusbygg, regionråd og Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Ellers deltok representanter for brukere, tillitsvalgte, kommuner,  næringsliv, rådgivende arkiteker og ingeniører, samt inviterte fra andre sykehusbyggprosjekter.

Hovedspørsmålene under seminaret på Oppdal var:

  • Hva betyr det å skape noe helt nytt?
  • Hva kan læres av andre som har planlagt og bygd sykehus?
  • Hvilke tlilnærminger bruker arkitektene når sykehus skal utformes?
  • Hvordan går planarbeidet for seg fram mot desember neste år? (avgjørende milepæl med  kvalitetssikret konseptrapport)