Skisseprosjekt klart i Stavanger

Nå foreligger skisseprosjekt med de tre utpekte tomtealternativene for nytt sykehus i Stavanger-området. Forslagene skal så på høring i fylkeskommunen, kommuner, interessegrupper og ansatteorganisasjoner – med frist 30.september.

Endelig avgjørelse om tomtevalg ventes rundt det kommende årsskiftet, og håpet er at ferdig sykehus kan stå ferdig i begynnelsen av 2023.

Se aktuell informasjon fra Helse Stavanger

Sykehusbygg har bistått med rådgiving for prosjektledelsen og gjennomføring av planleggingsoppgaver. Dette omfatter kvalitetssikring av dimensjoneringsgrunnlaget, revidering av hovedfunksjonsprogrammet, faglig rådgiving i prosjekteringen og forberedelser til høringen. Kvalitetssikring av hovedprogram utstyr er også en del av oppdraget.

Etter alt å dømme kommer Sykehusbyggs Marte Lauvsnes til å fortsette med sin bistand til Stavanger-prosjektet.

Skisseprosjektrapport – 23. juni 2015