Skal veilede studenter om entreprise

Sykehusbygg har inngått en avtale med NTNU om veiledning av to masterstudenter innen Bygg- og miljøteknikk. Det neste halve året skal Sykehusbygg hjelpe studentene med å tilegne seg større forståelse og kunnskap om entrepriseformer.

Byggebransjen består av mange aktører med mye ekspertise og lang erfaring, og meningene er mange om hva som er en god form for entreprise. Veiledningen fra Sykehusbygg skal gi studentene spisset kompetanse innenfor området.

– Studentene skal skrive om hvilke entrepriseformer som er blitt brukt i de siste årenes prosjekter, og de vil deretter gjøre en kartleging og vurdering av fordeler og ulemper. Kartleggingen vil danne et bedre grunnlag for en vurdering av entrepriseformene, sier Lars Meland, fagansvarlig bygg i Sykehusbygg.

Samarbeidet innebærer at Sykehusbygg stiller med veiledere i tillegg til NTNUs egne fagveiledere.

– Å møte og dele erfaringer med kommende arbeidstakere er både inspirerende og spennende. Det tvinger oss til å være skjerpet på hvordan vi formulere problemstillingene. Samarbeidet øker også kjennskapen til oss i Sykehusbygg blant potensiell arbeidskraft og leverandører, så dette er noe vi ønsker å fortsette med, avslutter Meland.