Samarbeid på tvers av landegrensene

I følge sykehusplanlegger Marte Lauvsnes er kontakt med andre i samme bransje avgjørende for å bygge sykehus i verdensklasse. European Healthcare Design 2017 (EHD) er et eksempel på en av arenaene Sykehusbygg er tilstede på.

Samarbeid på tvers av landegrensene
EHD er en årlig konferanse som samler fagfolk fra hele bransjen. Tema for årets konferanse er Visioning the future: designing for change in people-centered health systems. 

Sammen med et knippe andre aktører er Sykehusbygg tilknyttet partner for konferansen og Marte Lauvsnes har blant annet vært med i Scientific committee for konferansen. 

– Årsaken til at dette er en god konferanse er at man kombinerer forskning med erfaring og inkluderer eksempler fra store universitetssykehus og mindre medisinske sentere. Konferansen tar også for seg både planprosesser og løsninger. Sykehusbygg er partner fordi vi har spesialkompetanse på det å planlegge og bygge sykehus, og for vår del er det samtidig en god arena for å tilegne oss enda mer kunnskap, forteller Lauvsnes.

 Konferansen går over fire dager og består blant annet av foredrag, parallelle sesjoner, prisutdeling og egne utstillingsområder. Under selve arrangementet leder Lauvsnes også en sesjon ved navn User based design methods in the hospital planning process. 

– Sesjonen skal handle om brukerinvolvering i planleggingen av sykehusbygg. For å belyse temaet skal blant annet NTNU presentere forskning på brukbarhet og en representant fra Finland skal trekke frem deres arbeid med planlegging av bygg for psykisk helse ut i fra brukerne sitt ståsted. Vi skal i tillegg ha en paneldebatt hvor jeg håper det blir gode diskusjoner, avslutter Lauvsnes.