Revidert tidligfaseveileder er ute

Våren 2016 ble det bestemt at tidligfaseveilederen skulle revideres. Nå er det endelige resultatet klart og godkjent av helseforetakene.

​Forrige uke ble den nye veilederen godkjent av det siste av de fire regionale helseforetakene, noe som betyr at alle de fire har vedtatt å oversende den til Helse- og omsorgsdepartementet. Veilederen skal erstatte gjeldende veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter fra 2011, og skal tas i bruk for alle nye prosjekter.

– Siden veilederen sist ble revidert i 2011 er landskapet noe forandret, og det ble identifisert flere utfordringer knyttet til dagens gjennomføring av tidligfasen. Dette var bakgrunnen for arbeidet med revideringen, forteller prosjektleder for revideringen, Rune Reinaas.

I prosjektgruppen for revisjonen satt personer oppnevnt fra de regionale helseforetakene og HOD: Tor-Arne Haug, Lars Magnussen, Helge Bergmann, Andreas Moan, Birger Stamsø, og Helga Daae. Prosjektet har også vært tilknyttet en referansegruppe med representanter fra helseforetak, rådgiver- og forskningsmiljø, og fra andre statlige eiendomsutviklere, blant annet Statsbygg og Forsvarsbygg.