Remen blir ass. Sykehusbygg-direktør

Bjørn Remen går inn i stillingen som assisterende direktør i Sykehusbygg fra 1. august. Sammen med nyansatt toppsjef Ann Elisabeth Wedø, og andre ledere som blir ansatt med det første, kommer Remen til å utgjøre ledergruppa i det nye plan- og byggeforetaket.

– Dette ser jeg fram til. Som assisterende direktør håper jeg å kunne bidra med kompetanse og erfaring, slik at vi alle lykkes i denne utfordrende startfasen av Sykehusbygg, sier Remen, som også får prosjektansvar i foretaket.

Bjørn Remen har vært konstituert adm. direktør i Sykehusbygg siden stiftelsen i november i fjor. Da sa han følgende:

– Vi står foran en uhyre spennende utvikling. Husk at sykehus-Norges samlede investeringsbudsjett ligger på mellom sju og ni milliarder kroner årlig! Da er det mye som må på plass for et selskap som er satt til å samordne denne virksomheten.