Planlegger fremtidens sykehuspsykiatri

Ikke på 100 år er det planlagt og bygget så mange bygg for sykehuspsykiatri som nå. Derfor går Sykehusbygg, avdelinger og fagfolk fra hele landet sammen for å dele erfaringer og å finne de beste løsningene for fremtiden.

 Sykehuset Østfold Kalnes

Det foregår nå et løft av psykiatriske avdelinger over hele landet. I den forbindelse holdt Sykehusbygg en workshop tidligere i år for å dele erfaringer og diskutere sentrale verdier, prinsipper og funksjonskrav til utforming av bygg for psykisk helse.

For ett år siden flyttet de første pasientene inn i et splitter nytt sykehus på Kalnes i Østfold. I år var det klart for BUSP trinn I hos Helse Bergen som skal gi fantastiske lokaler til psykisk helse for barn og unge, og i mars satte St. Olavs Hospital spaden i jorda for et nytt bygg for akuttpsykiatri på Østmarka. Etter dette kommer det prosjekter på rekke og rad, sier Rune Reinaas, sykehusplanlegger i Sykehusbygg.

Sykehusbygg inviterte derfor medlemmer fra seks av prosjektene til å komme sammen for å dele erfaringer og se nærmere på hvordan de har løst eller velger å løse noen sentrale funksjoner i byggene.

– Å lære av hverandres prosjekter er nødvendig og av stor verdi. For Sykehusbygg er det viktig å raskt evaluere de erfaringer som gjøres. De bygg vi reiser i dag vil følge oss inn i framtida og være en referanse for de prosjekter som kommer etter, fortsetter Reinaas.

– Må bygge på psykiatriens premisser

På workshopen fikk deltakerne presentert de ulike prosjektene med et særlig fokus på hvordan de har løst behovet for skjerming av pasienter, utforming av pasientrommene og plassering av personellbaser.

– Workshopen viste at lokale kulturer preger diskusjon og løsning av de ulike byggeprosjektene. Vi er nå i gang med å utvikle romstandarder basert på erfaringer og forskning. De fleste rom og funksjoner kan ha samme standard som den somatiske virksomheten, mens andre har særskilte krav til rom på psykiatriens premisser, avslutter Reinaas.

Les oppsummering av workshopen fra 19. februar her: OPPSUMMERING WS BYGG FOR PSYKISK HELSE