Personell og oppgaver overføres

Personell fra Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst blir overført Sykehusbygg innen 1. april, går det fram av vedtak fra styret i Sykehusbygg.

Rundt 20 medarbeidere omfattes av denne såkalte virksomhetsoverdragelsen, og avtalen vil bli kvalitetssikret juridisk. Det skal også avklares om  prosjektporteføljen til Helse Midt-Norge følger med som oppdrag.

I Helse Sør-Øst gjelder virksomhetsoverdragelsen oppgaver og personell innen kulturminnevern, BIM (bygningsinformasjonsmodellering), kvalitetssystemer og avhending av eiendommer. Virksomhetsoverdragelse av prosjektpersonell fra Østfold-sykehuset avklares senere.

Her er styrevedtaket 22. januar:

  • Styret for Sykehusbygg HF gir sin tilslutning til at det blir gjennomført virksomhetsoverdragelser mellom Helse Midt-Norge og Sykehusbygg og mellom Helse Sør-Øst og Sykehusbygg innen 1. april 2015.
  • Styret gir styrets leder fullmakt til å fullføre forhandlingene med Helse Midt-Norge RHF og Helse Sør-Øst RHF og hensynta merknader gitt i møtet. Blant annet avklaring om at prosjektporteføljen til Helse Midt-Norge følger med som oppdrag. Videre forutsettes detaljering av virksomheten som overføres. Foreliggende forslag til avtale skal kvalitetssikres av juridisk kompetanse.
  • Styret gir sin tilslutning til virksomhetsoverdragelse fra Helse Sør-Øst av oppgaver og personell (4 fast ansatte) innenfor kulturminnevern, BIM, kvalitetssystemer og avhending av eiendommer. Administrasjonen bes om å vurdere forhold rundt engasjementstillinger skissert i brev fra Helse Sør-Øst. Virksomhetsoverdragelse av prosjektpersonell fra Østfold-sykehuset avklares på et senere tidspunkt.