OUS: Nedskalert løsning på Gaustad?

Oslo universitetssykehus arbeider fortsatt med flere alternativer for nye bygg på færre adresser. Et av disse innebærer nedskalert løsning på Gaustad

– Vi opprettholder forslaget om å legge lokk over Ringveien for å frigjøre arealer til å bygge et sammenhengende sykehusområde nord og sør for Rikshospitalet, sier adm. dir. Bjørn Erikstein ved Oslo universitetssykehus.

Les mer om sykehusplanene i Oslo på nettsidene til OUS

SISTE: Styret i Oslo universitetssykehus valgte 13. fabruar å utsette behandlingen av idéfasesaken.