Nytt sikkerhetsbygg for St. Olavs hospital HF i Trondheim

NCC og Ratio Arkitekter/Karlsson arkitekter skal sammen med St. Olavs hospital HF utvikle et nytt rettspsykiatrisk sikkerhetsbygg på Østmarka i Trondheim. 

Kontrakten ble signert 4. juli 2018 av Are Strøm, NCC og Åge Lien, St. Olavs hospital.

Avtalen som er inngått er en utviklingsavtale som innebærer utvikling av design og en god løsning for prosjektet. Det er ikke inngått avtale for selve byggeprosjektet som er beregnet til ca. 300 mill. kr. Dette gjøres forutsatt godkjenning av styrene i St. Olavs hospital HF og Helse Midt-Norge RHF i september 2018.

Prosjektet omfatter ca. 6400 kvadratmeter bygningsareal, samt stort utearealer. Arbeidet med samspillsfasen starter høsten 2018. Ved godkjent behandling av St. Olavs hospital og Helse Midt-Norge i september 2018 kan det nye sikkerhetsbygget beregnes å stå klart senest i desember 2021.


Fakta om bygget:

Beskrivelse: Sykehusbygg HF har prosjektledelsen på vegne av byggherren

Byggetid: Medio 2019 – Ultimo 2021 

Byggherre: St. Olavs hospital HF

Entreprenør: NCC Building

Arkitekt: Ratio Arkitekter/Karlsson Arkitekter/Schønner

Rådgivere: Cowi

Entrepriseform: Totalentreprise med design og samspill

Kontraktsverdi: Samlet beregnet til rundt 300 mill. kr eks. mva.

Størrelse: 6400 kvadratmeter.