Nytt og moderne bygg for rettspsykiatrien i Sverige

På onsdagens parallellsesjoner under årest Sykehusbyggkonferanse, er et av temaene Nye bygg for retts- og sikkerhetspsykiatri i Skandinavia. Assisterende virksomhetssjef, og sikkerhetsansvarlig ved Rättspsykiatri Vård Stockholm, Magnus Kristiansson, skal presentere den rettspsykiatriske institusjonen Helix.

Kristiansson vil fortelle om bygget som av den svenske avisen Byggindustrin ble kåret til «Årets bygg 2013» i Sverige.

Nytt og moderne bygg
Helix er et moderne rettspsykiatrisk behandlings- og utredningsmiljøi i Huddinge, Stockholm, med høye krav til sikkerhet. Her finnes 92 plasser for rettspykiatri og drives på oppdrag av Stockholms läns landsting og Rättsmedicinalverket. Bygget kombinerer høye sikkerhetskrav med et lyst og moderne arbeids- og behandlingsmijø.  Det har vært et mål å skape et bra oppholds- og behandlingsmiljø gjennom å implementere dagsaktuell forskning på hvordan det fysiske miljøet påvirker pasienter og ansatte.


Nærhet til naturen

Institusjonen er og skal oppleves som et sykehus og ikke som et fengsel. Naturen spiller en viktig rolle, og fikk et stort fokus i planleggingen av utformingen av bygget. Vinduene på rommene har en størrelse som inviterer naturen og dagslyset inn. I tillegg er både kunsten og inventar inspirert eller lagd av materialer fra naturen.


Fokus på retts- og sikkerhetspsykiatri

Sykehusbyggkonferansen avholdes for tredje året på rad og arrangeres i Trondheim 28.-29. november. Målet med konferansen er å utveksle erfaring slik at byggingen av sykehus blir bedre og mer effektiv.

– I år vil parallellsesjonen Bygg for psykisk helse sette fokus på retts- og sikkerhetspsykiatri. Det er veldig inspirerende og lærerikt å se hvordan Sverige og Danmark har løst utfordringen med å balansere de høye kravene til sikkerhet med et helende miljø for pasientene og et godt arbeidsmiljø for de ansatte, forteller Rune Aarbø Reinaas, i Sykehusbygg HF.

Les mer om sykehusbyggkonferansen sitt program her.

Det er fortsatt ledige plasser til årets konferanse. Meld deg på her.