Ny teknologi: Verdens høyeste lagerroboter og sengelagerheiser til nye Stavanger universitetssykehus

EffiMat skal levere helt ny teknologi til det nye universitetssykehuset i Stavanger. Som første sykehus i landet skal SUS2023 ta i bruk heisbaserte roboter for senge- og varelagring.

Illustrasjon: EffiMat Storage Technology AS

Kontraktene er nå signert med en samlet verdi på vel 81 millioner kroner inkludert mva.

-Som første sykehus her i landet får vi helt ny teknologi med disse løsningene som er både lager og vertikal transportvei for senger, medisinteknisk utstyr og forbruksvarer. Målet er at medarbeidere raskere og enklere skal kunne hente ut rene senger og sende fra seg brukte i sengelagerheisen. Lagerrobotene skal gjøre øvrig materiell/utstyr nært for medarbeiderne på SUS, og vi gleder oss til å få disse opp i drift, sier prosjektdirektør for SUS2023 Kari Gro Johanson fra Sykehusbygg HF. 

Det er det danske selskapet EffiMat Storage Technology AS som har vunnet frem i konkurransen om begge disse kontraktene.

Ved valg av logistikkløsninger for det nye universitetssykehuset er det lagt vekt på nærhet og tilgjengelighet. Det betyr at klinikkene skal ha tilstrekkelig tilgang til varer og utstyr med rett kvalitet når det trengs. Samtidig skal løsningen bidra til optimal og kostnadseffektiv lagerstyring og vareflyt hvor pasientsikkerhet og forsyningsberedskap blir ivaretatt.

- To av heisene blir med sine 38,5 meters høyde verdens høyeste, og det syns vi er kjempestas! Det er bygget som har flest pasientrom nord på sykehustomten som skal romme verdens høyeste sengelagerheis og lagerrobot, sier Johanson.

Varelagerrobotene har plass til utstyr og forbruksmateriell som trenges på de ulike postene og avdelingene på sykehuset. Dedikerte medarbeidere vil hente varer fra robotene og sørge for at det til enhver tid fylles på med tilstrekkelig materiell til klinikkenes forbruksskap.

Dette kommer til å spare tid og effektivisere logistikken på sykehuset slik at klinisk personell frigis til mer pasientnære oppgaver. Varelagerrobotene fylles opp direkte fra felles vareterminal i sykehusets underetasje.

-Det er veldig hyggelig at vi skal levere sengelagerheis og lagerroboter til SUS2023 som også blir verdens høyeste. Det er vi stolte av, sier Per Østergård Jensen, regional salgssjef i EffiMat.

Han viser til at selskapet leverer raske og effektive løsninger som også tar vare på medarbeidernes ergonomiske utfordringer.

-De som har løsningen i bruk ser at de sparer mye tid, fordi de ikke lenger må gå langt for å hente det de trenger. Nå gleder vi oss til å samarbeide med SUS2023 om å få teknologien på plass, sier Jensen.

Se nyhetsinnslag fra NRK om sengelagerheis og lagerroboter