Ny standardromskatalog for sykehusbygg snart ferdig

En viktig oppgave for Sykehusbygg HF er å bidra til standardisering innen prosjektering og bygging av sykehus.

Behovet har også vært understreket på politisk nivå, blant annet gjennom Helseminister Bent Høies Sykehustale 7. Januar 2015, hvor han pekte på at "[…] vi har ikke råd til å la være med tanke på de store investeringene vi står overfor".

Sykehusbygg har med utgangspunkt i et prosjektmandat arbeidet med å utvikle en felles standardkatalog for sykehusarealer. Katalogen skal bidra til at nye sykehusprosjekt planlegges basert på beste praksis og anbefalte løsninger. Prosjektet skal presenteres på Sykehusbyggkonferansen i november.


Felles utgangspunkt

Både nasjonale og internasjonale erfaringer har blitt tatt med når katalogen utarbeides.

Standardkatalogen skal blant annet ligge på Sykehusbygg sine hjemmesider for å sikre tilgjengelighet og implementering hos brukere. Prosjektleder i Sykehusbygg HF, Thea Koren, forklarer at katalogen skal være et felles utgangspunkt som skal brukes i arbeid med sykehusplanlegging.

– Katalogen skal fungere som et oppslagsverk med standardiserte løsninger. Tidligere har det vært ulik praksis i de ulike prosjektene, nå samler vi og anbefaler løsninger for nye sykehus i Norge. I katalogen kan du for eksempel finne informasjon om og eksempler på enkeltrom til pasienter innlagt i sykehus. Da vil du ikke bare få opp hvor stort rommet er, hvordan badet er plassert eller hvordan rommet kan være i forhold til andre rom – du vil også finne helt konkret informasjon om rommet. Det kan for eksempel være utstyr, gulvbelegg og antall stikkontakter. Katalogen vil vise en komplett pakke med informasjon basert på oppdatert kompetanse og erfaringer, sier Koren.


Sluttrapport leveres i desember

Sluttrapporten med utkast til standardkatalog for sykehusareal og implementering av denne leveres i desember 2016 sammen med en plan for fase to av prosjektet – årlig vedlikehold som ivaretar revisjon og oppdatering av standardkatalogen.

– Målet med standardromskatalogen skal bidra til at vi kan buke tiden til sykehusplanlegging smart for alle som er involvert. Sikre at vi forstår hverandre bedre og har ett felles utgangspunkt for medvirkningsprosessene. Da kan vi også bruke kortere tid og mindre ressurser på hvert prosjekt gjennom å bruke katalogen. Løsningene er selvsagt utarbeidet med føringer fra lover og regler som sikrer god kvalitet i rommene slik at de bidrar til god pasientbehandling og gode arbeidsplasser, avslutter hun.

Les Standardromskatalogen her