Ny avtale sikrer IKT-leveranser til Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)

Den hittil nest største leveransekontrakten i SNR-prosjektet er signert mellom Helse Møre og Romsdal HF (HMR) og Helse Midt Norge IT (HEMIT). Kontrakten dekker leveranser av moderne informasjonsteknologi og sykehusteknologi til det nye akuttsykehuset på Hjelset og det distriktsmedisinske senteret i Kristiansund.

SNR

Illustrasjon hovedinngang SNR

Avtalen har et budsjett på mer enn 300 millioner kroner, og består av 70 IKT-leveranser

-Dette er på ingen måte et «hverdagslig IKT-prosjekt». Denne omfattende porteføljen, med til dels meget kompliserte IKT-leveranser, er blant Norges mest krevende IKT-programmer å gjennomføre. Alt skal fungere sammen, og samtidig, på bestemte milepæler,sier Tore Indreråk, fagansvarlig for IKT i Sykehusbygg HF og prosjektsjef IKT i SNR-prosjektet.

Den hittil nest største leveransekontrakten i SNR-prosjektet er signert mellom Helse Møre og Romsdal HF (HMR) og Helse Midt Norg

Tore Indreråk, fagansvarlig for IKT i Sykehusbygg HF og prosjektsjef IKT i SNR-prosjektet.

Indreråk mener HEMIT er den best egnede IT-organisasjonen i Norge til å gjennomføre og levere alle virksomhetskritiske IKT-løsninger til SNR-prosjektet. 

Les pressemeldingen fra Helse Møre og Romsdal