Klart for byggestart av akuttpsykiatrisk senter i Østmarka

Kontrakten mellom St. Olavs Hospital og HENT AS på levering av nybygg for psykiatri på Østmarka ble undertegnet denne uken.

Fr. V: Cecilie Flottorp, Rådgiver St. Olavs hospital, Trygve Gjøvik, Produksjonsdirektør HENT, Åge Lien, Eiendomssjef St. Olavs hospital, Lars Abrahamsen, Prosjektleder Sykehusbygg, Knut Langsrud, Seksjonssjef St. Olavs hospital og Øyvind Haugen, Prosjektleder HENT

Signeringen av P1-avtalen var det siste formelle som måtte på plass før alt er klart for byggestart. Avtalesigneringen ble markert med både kake og taler.

–Og ikke bare ble kontrakten signert. Vi gjorde også det første støpet i går, så nå er vi faktisk i gang, forteller prosjektleder i Sykehusbygg, Lars Abrahamsen, som er ansvarlig for prosjektet.

Et viktig bygg
P1-avtalen er den avsluttende inngåelsesavtalen, og signeres etter en lang samhandlingsprosess mellom sykehuset og entreprenørene. Trygve Gjøvik fra HENT og Åge Lien fra St. Olav Eiendom var mandag tilstede for å signere.

–Vi startet samarbeidet med entreprenørene i juni i fjor. Vi har gått grundig gjennom prosjektet, sikret at vi har en felles forståelse av leveransen og fått hjelp av entreprenørene til å avklare de siste detaljene, forklarer Abrahamsen.

Han mener arbeidet har gått i riktig retning, og har stor tro på at det endelige resultatet vil bli en suksess.

–Vi begynte jo så smått med første støp igår. Dette kommer til å bli et moderne bygg, med åpne og lyse rom, som er godt tilpasset pasientgruppens behov. Vi må ikke glemme at en betydelig del av behandlingen i psykisk helsevern skjer i andre rom enn inne på legekontorene!

Slik blir det nye senteret
Det nye psykiatriske bygget skal etter planen være klar for åpning i slutten av 2017. Byggets areal vil bli på hele 4600 kvadratmeter og oppføres som et toetasjes bygg med unik utsikt over Trondheimsfjorden, i et område som har vært vernet siden 2012. Psykiatribygget vil inneholde totalt 40 sengeplasser.

– Dette blir et bygg som legger til rette for fremragende psykiatrisk behandling, forteller Abrahamsen.

Det har blitt lagt stor vekt på bygg-integrerte sikkerhetstiltak og et miljø som ivaretar pasientenes integritet og autonomi. Alle pasientrom har adgangskontroll som gjør at pasienten fritt kan bevege seg inn og ut av sitt eget rom, og pasientene kan også fritt bevege seg mellom definerte fellesareal inne og ut til de indre gårdshagene.

–Det er helt fantastisk at psykiatrien endelig har vunnet fram og får byggene de så sårt har behov for. Det er en stor glede å endelig kunne påbegynne det fysiske arbeidet, avslutter Abrahamsen.