Klarsignal for nytt sykehus i Drammen

Styret i Helse Sør-Øst har godkjent forprosjektrapporten for nytt sykehus i Drammen. Tentativ byggestart er høsten 2019.

 


Nytt sykehus i Drammen skal bli nytt lokalsykehus for Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik og ha områdefunksjoner for hele Vestre Viken. 

Det skal etableres stråleterapi, og sykehuset skal ha integrerte lokaler for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Det nye sykehuset skal ligge på Brakerøya og erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus.

Les mer om prosjektet her