Kan bygge mye billigere

– Det skal være fullt mulig å planlegge opptil 25 prosent rimeligere og deretter bygge mye billigere enn idag, sa adm.dir i Sykehusbygg, Anne Elisabeth Wedø, da hun åpnet årets Sykehusbyggkonferanse i Trondheim tidligere i dag.

I sitt foredrag "Med kvalitet og produktivitet i blikket" viste Wedø  blant annet til analyser fra World Economic Forum. WEF viser til lav produktivitetsutvikling i bygg- og anleggsnæringen siden 1964. Dersom disse hadde hatt samme utvikling som øvrige næringer, ville en i dag kunne hatt om lag 40 prosent lavere byggekostnader, mener WEF.

– Det skal investeres for mellom 8 – 10 milliarder i sykehusbygg i Norge årene framover, 700 – 750 millioner kroner i måneden. Det er enorme beløp. Hvordan vi skal bruke disse midlene best mulig og riktigst mulig for å få bygget de gode byggene, det er selvsagt noe som opptar oss sterkt. Det er fullt mulig  å redusere planleggingstida med 25 prosent og kostnadene med tilsvarende, sier Wedø.

Wedø tok utgangspunkt i visjonen til Sykehusbygg, å bygge for pasientenes helsetjeneste, da hun adresserte de rundt 200 deltakerne på årets konferanse.

– Mandatet vårt er klart. Merverdien skal vi skape gjennom å bygge opp og gjenbruke den fremste kunnskapen om sykehusbygging fra prosjekt til prosjekt. Det gjør vi i samarbeid med alle aktørene vi samvirker med. Vi skal også sørge for at erfaringene fra forvaltning og drift tas med i kommende sykehusprosjekter, og samtidig bygge nye sykehus slik at nettopp forvaltning og drift blir best mulig. Det jobbes også mye internasjonalt med disse problemstillingene, og her er det mye å hente, understreket Ann-Elisabeth Wedø.

Hun presenterte videre fire konkrete, byggrelaterte områder der Sykehusbygg i særlig grad skal realisere  merverdi for samfunnet og for eierne;  det dreier seg om BIM/digitalisering, standardisering, industrialisering og samhandling, temaer som et flertall av innleggene videre på konferansen skal utdype.

– Å lykkes på disse fire områdene er strategisk avgjørende. Men dette kan vi bare gjøre sammen med dere. Samhandling er kan hende det mest sentrale punktet. Min erfaring er at vi alle sitter hver for oss, det må vi gjøre noe med om vi skal få opp kvaliteten og øke produktiviteten, mener Ann-Elisabeth Wedø.