Inspirerte folkehelseforskere fra hele verden

Ragnhild Aslaksen i Sykehusbygg holdt et av nøkkelforedragene om helsefremmende sykehus under en internasjonal forskningskonferanse i Trondheim 28.-30. September.

 


«Keep it normal», ble vår enkle idé for å skape et godt prosjekt, sa spesialrådgiver på Arkitektur og Helse i Sykehusbygg, Ragnhild Aslaksen, under konferansen.

Forskere fra hele verden lot seg inspirere på konferanse i Trondheim om helsefremming og folkehelse. Konferansen, Health Promotion Research – An International Forum  «Next Society», samlet ifølge Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) 114 deltakere fra 14 nasjoner. Canada, Australia, Ghana, Polen og de nordiske landene var blant dem som var representert. Budskapet om hvordan skape menneskevennlige omgivelser inspirerer mange.

Les saken på NAPHA sine nettsider her.

 

Positive omgivelser
St Olavs Hospital i Trondheim ble brukt som et godt eksempel på en bygning preget av en helsefremmende tankegang.

-Når du kommer inn i bygningene på St. Olavs hospital, vil du umiddelbart kunne se rett gjennom veggen og ut i hagen innenfor. Motsatt av hvordan det ofte er, at du ser rett i en vegg. 20 % av sykehusets areal er viet åpne områder med utendørs flater, planter, gress og himmel. Dagslys kommer inn i alle pasientrom, sa Aslaksen.

Internasjonale folkehelseforskere og eksperter som var tilstede på konferansen fikk omvisning i nettopp St Olavs.

– Byggingen av St Olavs er basert på såkalt «Evidens Based Design», som igjen bygger på 1200 rapporter. Disse rapportene legger blant annet til rette for kontakt med natur og andre faktorer som gir oss positive opplevelser, sa Aslaksen.

Bilde: Ragnhild Krogvig Karlsen/NAPHA