Ingen «smell» for St. Olav-prosjektet

Produktivitetsutvalgets leder, Jørn Rattsø, bør ikke bruke St. Olav-utbyggingen som eksempel på  «kostnadssmell», mener Bjørn Remen.

Sykehusbyggs fungerende direktør har lang erfaring fra sykehusprosjektet i Trondheim og reagerer på NTNU-professor Rattsøs omtale av utbyggingskostnadene, slik det blant annet kom fram i Dagens Næringsliv (10/2) og Adresseavisen (11/2).


I et innlegg til de to avisene skriver Remen:

Norsk næringsliv, og særlig byggebransjen, trenger utvilsomt et oppsving i produktiviteten. Men når produktivitetsutvalgets leder, Jørn Rattsø, trekker fram St. Olav-utbyggingen som eksempel på «enorm kostnadssmell», har jeg behov for å korrigere.

Det er nemlig ikke slik at dette prosjektet har gått ut over Stortingets vedtatte budsjettrammer; vi har tvert imot holdt oss langt under. Og prisen per kvadratmeter for det topp moderne universitetssykehuset ligger på om lag 56 000 kroner – med utstyr. Sammenliknet med øvrig norsk sykehusbygging er dette et godt kostnadsresultat, og langt fra noen «smelll».

Jeg minner også om at det prisvinnende St. Olav-prosjektet har gått i spissen for en rekke produktivitetsfremmende tiltak som tidligere var ganske så ukjente i norsk byggebransje. Ikke minst ble alle parter i utbyggingen involvert og forpliktet på en helt annen måte enn det som er vanlig i næringen. Samtidig har vår «trimmede» byggemåte dannet skole for andre komplekse utbyggingsprosjekter, og studert med interesse av bl.a. Rattsøs kolleger ved NTNU.

Det er selvsagt ikke min mening å bestride Rattsøs påpekning av at de samlede prosjektkostnadene for St. Olavs Hospital ble betydelig høyere enn de første anslagene la opp til. Men da er det viktig å ha for øye at planene for 25 år(!) siden omfattet et helt annet og mye mindre prosjekt. Siden den gang er utbyggingen utviklet, utvidet og forbedret – ikke minst med NTNUs integrerte arealer – så omseggripende at det blir umulig å sammenlikne prosjektene da og nå.

Underveis ble de reviderte planene heldigvis akseptert av beslutningstakere i alle demokratiske organer.

Se innlegget i Dagens Næringsliv