Høye ambisjoner for psykiatribygg

Hvem får totalentreprisen på det nye psykiatribygget på Østmarka i Trondheim? Anbudskonkurransen er i gang, og flere storentreprenører vil trolig knive om dette prestisjeoppdraget for St. Olavs Hospital.

LEDENDE: Akuttbygget på Østmarka skal være ledende i sitt slag innen psykisk helsevern: Byggherre: St. Olavs Hospital – Prosjektledelse: Helsebygg Midt-Norge / Sykehusbygg – Arkitekt: Nordic

– Her gir vi entreprenørene virkelig muligheten til å vise hva de er gode for, sier Lars Abrahamsen, prosjektleder i Helsebygg Midt-Norge som fra 1. april inngår i Sykehusbygg.

Ifølge Abrahamsen er ambisjonene på Østmarka minst like høye som for St. Olav-utbyggingen på Øya. For dette dreier seg ikke «bare» om å oppføre et førsteklasses bygg for en sårbar pasientgruppe. Den valgte totalentreprenøren må også forplikte seg til å videreutvikle unike samhandlings- og produksjonsformer i byggeprosessen. Byggherren forventer med andre ord et foregangsprosjekt i en bransje som stadig sliter med svak produktivitet og nytenkning.

Fem måneders samhandling

– 15. mai går tilbudsfristen ut, og kontrakten blir trolig signert før sommerferien. Fra august gjennomfører vi så en samhandlingsperiode på fire-fem måneder før bygggestart på nyåret 2016. Basis for samhandlingen er den modellen vi benyttet på Øya mellom entreprenører, rådgivere og byggherre. Men i Østmarka-prosjektet vil samhandlingsprosessen bli mer styrt av totalentreprenøren. Vi ønsker oss derfor en topp ambisiøs hovedkontraktspartner som har vilje og evne om å drive byggebransjen videre. Det trengs! poengterer Abrahamsen.

Han opplyser at totalentrepreprisen vil bli tildelt etter følgende kriterier: 50 prosent pris, 30 prosent gjennomføringsmodell og 20 prosent kompetanse på prosjektledelse.

Etterlengtet bygg

Forprosjektet på Østmarka ble godkjent av St. Olavs Hospital og Helse Midt-Norge før jul i fjor, og de samlede kostnadene er beregnet til rundt 245 millioner kroner. Etter planen skal bygget stå ferdig i siste del av 2017 med et areal på 4 600 kvadratmeter.

Østmarka-bygget oppføres som passivhus i energiklasse A.

For psykiatrien i Sør-Trøndelag er det nye akuttbygget vesentlig og etterlengtet. Etter mange år med nedslitte og uverdige lokaler, som også er tungdrevne og sikkerhetsmessig mangelfulle, vil de sykeste psykiatriske pasientene kunne flytte inn i et moderne behandlingsbygg som kan ivareta integritet og verdighet.

Estetikk og sikkerhet

– Vi vet at bygg påvirker brukerne. Et viktig mål på Østmarka er derfor å skape rom som bidrar til bedre psykisk helse, sier sykehusplanlegger Pål Ingdal i Helsebygg. Ifølge Ingdal er det særlig viktig å unngå en utforming der pasientene kjenner seg overvåket. Men samtidig må det sørges for nødvendig sikkerhet og best mulig forhold for drift og vedlikehold.

– Her gjelder det å finne den rette balansen mellom estetikk, trygghet og funksjonalitet, påpeker Ingdal. Både Ingdal og Abrahamsen understreker at Østmarka-prosjektet skal skal være ledende i sitt slag innen psykisk helsevern.

Rasjonell organisering

Nybygget på Østmarka får 40 døgnplasser – lang- og korttids – og vil bli tilpasset en helt annen og rasjonell organisering enn dagens. St. Olavs Hospital venter en besparelse på 24 årsverk når akuttpostene samles i ett nytt bygg, der alle sengerom befinner på ett plan med god oversikt. Dette planet får også tett kontakt med terreng og uteområder. Med lukkede gårdshager kan pasientene benytte disse områdene uten følge. Den private sonen, pasientrommene, er lagt mot byggets ytre fasade.

Transparent utforming

Oppholdsarealer, møterom o.l. vender inn mot indre gårdsrom. I utformingen legges det vekt på at disse funksjonene blir mest mulig transparente for å gi lys inn til avdelingen, og utsyn fra avdelingen til gårdsrommene. Kommunikasjonen mellom postene skjer i det sentrale midtpartiet, og denne løsningen gjør personalkontakt mulig på tvers av postene. Hovedinngangen er lagt til underetasjen mot sør med atkomst fra parkområdet. Administrasjon og personalkontorer befinner seg i samme etasje. I etasjen over, ved siden av hovedinngangen, er akuttmottaket er plassert.