Høie: – Molde best av to gode

Helseminsteren har besluttet at fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal skal bygges på Hjelset i Molde kommune. Av to gode tomtealternativer er dette det beste, mener Bent Høie.

​Ifølge statsråden er Hjelset (Opdøl) best fordi nysykehuset dermed blir lokalisert nært det største fagmiljøet. Plasseringen på Hjelset vil også gi kortest reisetid for flest innbyggere, og et forsvarlig tilbud for alle innbyggerne i opptaksområdet, konkluderer Høie – i likhet med styrene i det regionale og lokale helseforetaket.

Tar politisk ansvar

– Noen sier at jeg skyver helseforetakene foran meg i denne saken, men det er jo tvert imot. Jeg har hele tida vært tydelig på at jeg ønsker å ta et politisk ansvar for konklusjonen. Ved å holde foretaksmøte, fatte en beslutning og begrunne den, gjør jeg det tydelig at dette er mitt ansvar, sa Høie i møte med pressen etter foretaksmøtet 19. desember.

Her la statsråden vekt på at han hadde satt seg godt inn i beslutningsgrunnlaget, og at han under den lange saksbehandlingsprosessen hadde hatt like god tid som de to styrene til å vurdere de ulike tomtealternativene.

Samtidig avviste Høie å utsette den krevende lokaliseringssaken, og viste til både avgått direktør Astrids Eidsvik og brukerutvalget i Helse Møre og Romsdal. Begge parter har sagt at det er viktig med en avgjørelse nå, poengterte Høie.

– Dette er nødvendig for å komme videre i et fylke med nedslitte sykehusbygg, konflikter blant helsepersonell, og en sykehusstruktur som ikke er god nok for framtida, sa statsråden.

Forstår skuffelsen 

Samtidig hadde han forståelse for engasjementet og de sterke følelsene som er knyttet til denne saken, der beslutningen nødvendigvis fører til skuffelse i byen som ikke får sykehuset.
 
– Derfor er det viktig å planlegge et godt poliklinisk tilbud i Kristiansund og videreutvikle prehospitale tjenester. En god og forsvarlig akuttberedsskap må sikres for å ivareta innbyggerne med lengst reisevei til det nye sykehuset, sa Høie.
 
Han understreket også at sykehuset i Ålesund fortsatt skal være hovedsykehuset i Møre og Romsdal – og oppfordret til konstruktivt samarbeid om fellessykehuset.
 
– Nå går går vi inn i en ny og krevende runde. Den vil kreve samarbeid mellom fagmiljøer og samarbeid lokalt for å lykkes, sa Bent Høie.
 
Her redegjør helseministeren for tomtevalget.